top of page

Miljö- och kvalitetspolicy

För att värna om miljön och hushålla med naturens resurser är Salnecke Måleri AB´s målsättning att jobba med miljöanpassade produkter och tjänster i största möjliga mån, utan att försämra arbetets kvalitet.

Vi jobbar med kvalitetsanpassade produkter och följer de kvalitetssystem som rekommenderas.

noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash.jpg
bottom of page